Řád prohlídky

Žádáme návštěvníky, aby dodržovali tyto pokyny:

  1. Rodina s dětmi je stále pohromadě.
  2. Přístupná technika je pouze ta, která má schody a je otevřená.
  3. Nic neotvírejte (kryty, poklopy, …) a nic nezavírejte (kabiny, dekly, …).
  4. Neotáčejte vrtulemi.

Je pravda, že většina hostů je slušných a korektních, ale právě těch pár neukázněných to zkazí všem ostatním. Co říci na jednání dědečka s babičkou, kteří si přivezou 2, 3 a více dětí, zaplatí u pokladny, slíbí, že děti ohlídají a za chvíli sedí bez dětí na lavičce! Děti nám zatím „řádí“ v kabině letadla či tanku! Je třeba pochopit, že nejsme „Matějská pouť“, jde o poznání a zážitek kolem techniky, ne její demolování!

Děkujeme za pochopení.