Řád prohlídky

Řád prohlídky (kulturní řád) je stejný, jako když já přijdu k Vám na návštěvu:

  1. Nic neotevírat – ani já u Vás neotevírám skříně či šuplíky,
  2. Nic nezavírat – pokud máte vytřenou lednici a sušíte ji, také Vám ji nezavírám,
  3. Neotáčejte vrtulemi – když máte starožitnou záclonu se zvonečky, je darebnost to zkusit, jestli zvoní,
  4. Přístupná technika má schody a je otevřená – tam jste vítáni.

Zásady pro hosty s dětmi:

  1. Zodpovědná osoba má stále děti u sebe; ne jen na dohled,
  2. Děti zde nesmí běhat – hrozí nebezpečí úrazu o techniku,
  3. Děti nechodí samostatně – i když jsou hodné,
  4. V dětském koutku se chovejte zodpovědně – nedemolovat autíčka a nevěšet se na houpačkách apod.

Děkujeme za pochopení.

Proč je důležité dodržovat Řád prohlídky?

Dodržování Řádu prohlídky je v první řadě nutné k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Řád prohlídky se snaží předcházet možným úrazům tak, aby si návštěvníci odnesli z našeho muzea jen hezké vzpomínky. Někdy však návštěvníci svým chováním hazardují se svým zdravím a zdravím svých dětí. Uvedu jeden případ za všechny. Přijde otec s malým synem. V jednu chvíli navzdory Řádu prohlídky zanechá syna samotného, vleze do stíhačky a zavře za sebou. V té chvíli ohrožuje jak sebe, tak i své dítě. Syn je tedy úplně bez dozoru, zatímco otec si může gratulovat, že se na něj třeba nevysypalo sklo nebo že si nepřiskřípl prsty. Ne nadarmo říká Řád prohlídky, že s poklopy se nemá hýbat a mají být ponechány tak, jak jsou. Smutné je, že toto není ojedinělý případ – mohl bych jich uvést daleko více.

Výše uvedený incident ilustruje i další důvod nutnosti dodržovat Řád prohlídky. Řád prohlídky má chránit nejen zdraví návštěvníků, ale i dobrý stav vystavované techniky. Nekázeň některých hostů má totiž bohužel za následek mnohá opakovaná poškození exponátů. V důsledku toho musíme věnovat svůj čas a finanční prostředky na zbytečné opravy namísto toho, abychom dále zvelebovali Air Park jako celek. Někdy má člověk i pocit marnosti. To když například nalepím a provizorně přichytím šroubky nová okna do letadla a někdo mi je již poněkolikáté zase tlakem ruky vyloupne… Někdy se mi poštěstí viníka i vidět, a tak mu připomenu nutnost dodržovat Řád prohlídky. Nezřídka se pak dočtu od těchto lidí pár nepěkných názorů na naši sbírku nebo na můj vztah k neukázněným hostům.

Navštívil jsem již různá muzea s technikou a všude je to stejné: všichni zápasíme s nekázní některých hostů. Některá bohatší muzea to řeší nákupem kamer, jiná část výstavy uzavírají (Vyškov), jiná omezují dobu vstupu třeba jen na víkendy. V našem muzeu se snažíme tuto situaci řešit oddělením části „Speciál“ se samostatným vstupným a dále pak zavedením výše zmíněného Řádu prohlídky.

Karel Tarantík